کلاس درس

در کلاس‌ درس چگونه گوش دهیم تا شنونده خوبی باشیم

شما به عنوان دانش‌آموز همواره سر کلاس‌های درس یا همایش‌ها حضور دارید. اغلب موارد در صورتی که بتوانید سر کلاس خوب گوش دهید بخش زیادی از راه یادگیری را پیموده‌اید اما بیشتر دانش‌آموزان مهارت‌های خوب

مشاهده بیشتر