کبوتر

اتاق تکانی

این عکسی که می‌بینید از یک اتاق خلوت و دوست داشتنی می گیرند و آدم حال می کند. مثلاً کل وسایل موجود در اتاق چند گلدان و یک میز چوبی است، که روی میز هم

اپ.قبولی   حرف‌های خودمانی
مشاهده بیشتر