کارشناسی ارشد

معرفی رشته عمران

معرفی رشته‌ی عمران مهندسی عمران به اصطلاح Civil engineering باز می‌گردد. اصطلاحی که به همه ی امور مهندسی که به مسایل ساخت و ساز بناهای دست ساز بشر باز می‌گشت.می توان گفت این رشته دارای

مشاهده بیشتر
صفحه 2 از 212