پیشرفت

حواس پرتی و عدم تمرکز در مطالعه

حواس پرتی و عدم تمرکز در مطالعه در هنگام مطالعه مدام حواسم پرت می‌شود. نمی‌توانم بر روی کاری که انجام می‌دهم تمرکز کنم. کوچکترین صدا و تنشی حواسم را پرت می‌کند. هنگام مطالعه به یاد

مشاهده بیشتر

پیشرفت را ادامه دهیم

انسان‌های بسیاری در سراسر جهان با وجود موانع و حتی معلولیت‌های فراوان به موفقیت و پیشرفت دست یافتند. این افراد عامل مهم انگیزه را درون خود همیشه زنده نگاه داشند. افراد بزرگی مانند استیون هاوکینگ

اپ.قبولی   مقالات انگیزشی
مشاهده بیشتر

پیشرفت خود را ارزیابی کنید

یکی از روشهای موفق شدن در کنکور، ارزیابی میزان پیشرفت است که با مشخص کردن شاخصهای ارزیابی برای فردی که کنکور پیش رو دارد بسیارحائز اهمیت می‌گردد. این روش یکی ازروشهای افزایش بهره‌وری و یادگیری

مشاهده بیشتر