يادآوری موثر

به یاد آوردن موثر مطالب درسی

برای موفقیت در آزمون کنکور علاوه بر خواندن منابع، به یاد آوردن آنها نیز بسیار مهم است. در ادامه روش‌هایی برای به یاد آوردن مطالب خوانده شده را با هم می خوانیم ۱- هدف زمانی

مشاهده بیشتر