هدف

قدم دوم ،‌مسیر و برنامه

برای رسیدن به موفقیت در کنکور باید مسیر خود را به درستی بشناسید. شما نمی‌توانید به مقصدی برسید بدون اینکه از مسیر رسیدن به آن مقصد هیچ شناختی نداشته باشید. به استثنائات اهمیتی ندهید، بطور […]

مشاهده بیشتر

قدم اول ، هدف

قدم اول برای رسیدن به هر موفقیتی، از جمله پشت سرگذاشتن موفق کنکور، مشخص کردن صحیح اهداف است. اهمیت هدف‌گذاری به دلیل آن است که از هدف به عنوان نیرو محرکه‌ی حرکت مثبت و موثر […]

مشاهده بیشتر