معرفی رشته مدیریت

معرفی رشته مدیریت

رشته مدیریت، از آن دسته رشته هايي است كه در آن طيف وسيعي از داوطلبان از رشته هاي گوناگون شركت مي نمايند. بنا بر گستردگی که این رشته دارد و نیز به دلیل گرایشهای متنوع، میتوان

اپ.قبولی   معرفی رشته‌ها
مشاهده بیشتر