قانون جاذبه

قانون جاذبه و مراقبت از افکار

کسی که کنکور در پیش دارد باید مراقب انتخاب‌های خود باشد، منظور ما فقط انتخاب رشته یا هدف یا کلاس کنکور نیست، انتخاب افکار از همه اینها مهمتر است. ما در هر لحظه‌ای از زندگی

مشاهده بیشتر