علوم اجتماعی

معرفی رشته علوم اجتماعی

علوم اجتماعی مجموعه ایی از رشته‌هایی است که جنبه‌های انسانی و جامعه‌شناختی را مطالعه و تحلیل می‌کند. در این رشته بر لزوم بکار بستن روش‌های علمی ( در حوزه‌های علوم پایه) تاکید می‌شود که شامل

اپ.قبولی   معرفی رشته‌ها
مشاهده بیشتر