ریاضی

معرفی پایه یازدهم ریاضی

معرفی پایه یازدهم ریاضی به اختصار : با تحول نظام آموزشی و به راه افتادن پایه های جدید در دوره تحصیلی دانش آموزان کشور، باید عنوان داشت که یکی از پایه های مهم در دوره

مشاهده بیشتر

روش مطالعه درس ریاضی

برای موفقیت در کنکور لازم است هر درس به شیوه درست خود خوانده شود. اگر برای هر درس شیوه صحیح مطالعه آن را رعایت کنید میزان کارایی و یادگیری خود را بسیار افزایش خواهید داد.

مشاهده بیشتر