روش‌مطالعه

افزایش حافظه با روش صحیح مطالعه

داشتن یک حافظه قوی آرزوی هر داوطلب کنکور است. یک جمله معروف وجود دارد با این مضمون که تلاش زیاد در مسیر غلط، غلط است. داوطلبان زیادی را می‌بینیم که با وجود زحمت زیاد و

مشاهده بیشتر

روش مطالعه درس ریاضی

برای موفقیت در کنکور لازم است هر درس به شیوه درست خود خوانده شود. اگر برای هر درس شیوه صحیح مطالعه آن را رعایت کنید میزان کارایی و یادگیری خود را بسیار افزایش خواهید داد.

مشاهده بیشتر