خواب

خواب و زنگ ساعت

هنگام خواب میدانید که باید ساعت مشخصی از خواب بیدار شوید. انتخاب زمان اشتباه برای بیدار‌شدن اولین قدم اشتباه است. بسته به عادت بدن افراد بین ۵ تا ۸ ساعت نیاز دارند تا چرخه خواب

مشاهده بیشتر

مدیریت توانایی‌ها

اغلب افراد گمان میکنند که توان مدیریت خود را ندارند، آنها از این گله مندند که به اندازه کافی قوی نیستند و یا اعتماد به نفس کافی ندارند. در حالی که این گونه نیست. مدیریت

مشاهده بیشتر

اهمیت خواب

ساعاتی که صرف خوابیدن می‌کنید در طول شبانه‌روز به ذهن شما فرصتی خواهد داد تا داده‌های دریافتی را طبقه‌بندی کند و  در جای مناسب خود قرار دهد. برای بازیابی اطلاعات ذهن شما نیاز دارد تا

اپ.قبولی   تغذیه و سلامتی
مشاهده بیشتر