خلاصه‌نویسی

خلاصه‌نویسی مطالب درسی، مفید یا مضر؟

برای موفقیت در کنکور استفاده از تکنیک‌های صحیح مطالعه بسیار مهم است. رقابت در کنکور بالا است و روش کسب موفقیت در کنکور قابل مقایسه با کسب نمرات خوب در طول سال‌های تحصیل نیست. یکی

مشاهده بیشتر