تنفس

اهمیت خواب

ساعاتی که صرف خوابیدن می‌کنید در طول شبانه‌روز به ذهن شما فرصتی خواهد داد تا داده‌های دریافتی را طبقه‌بندی کند و  در جای مناسب خود قرار دهد. برای بازیابی اطلاعات ذهن شما نیاز دارد تا

اپ.قبولی   تغذیه و سلامتی
مشاهده بیشتر