تلاش

کیفیت درس خواندن مهم‌تر است یا کمیت آن؟

مشکل کمیت و کیفیت یکی از بزرگترین دل‌مشغولی های داوطلبان کنکور است، اگر چه داوطلبان به طور مکرر از چگونگی کمیت و کیفیت مطالعاتشان مطلع می‌شوند زیرا این موضوع در نگاه اول بسیار بدیهی مینماید،

اپ.قبولی   مقالات آموزشی
مشاهده بیشتر

قدرت کلمات در موفقیت

همیشه زمانی که انگیزه خود را برای انجام هر کاری از دست می‌‌دهید بدانید که قدرت ذهن شماست که کاهش یافته نه توانایی‌هایتان. بدانید که اگر ذهنتان را به سمتی هدایت کنید که قدرت انجام

اپ.قبولی   مقالات انگیزشی
مشاهده بیشتر

آرزوهایتان را دست کم نگیرید

نگذارید کسی رویاهایتان را بدزدد. هدفهایتان را برای خودتان تیتر کنید. در این مورد نه از مغزتان، از قلبتان فرمان بگیرید. شما با افراد بسیار زیادی در زندگی مواجه میشوید که هیچ گاه به رویایشان

مشاهده بیشتر