تغذیه

کنکوری‌ها مراقب تغذیه خود باشید ( بخش دوم )

در بخش اول از تاکید خوردن صبحانه و هرم غذایی مناسب گفتیم و اینکه استقاده از چه مواد غذایی مناسب تغذیه کنکوری ها نیست در ادامه بخش دوم این مقاله را می خوانیم:   خوب […]

مشاهده بیشتر

کنکوری‌ها مراقب تغذیه خود باشید ( بخش اول )

بدن و فکر برای رسیدن به بیشترین بازدهی نیازمند تمرین است. اما باید توجه کنید که مواد غذایی که مصرف می‌کنید به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی عملکرد شما تاثیرگذار است . واقعیت […]

مشاهده بیشتر

برنامه غذایی برای بهتر درس خواندن

دانش آموزی که کنکور دارد برای آنکه به تمام برنامه مطالعاتی روزانه خود عمل کند نیاز به این دارد که  بیشتر اوقات خود را به درس خواندن اختصاص دهد. هر کسی در اوقاتی از روز […]

مشاهده بیشتر