برنامه ریزی درسی

چالش‌های کنکور

کنکوری‌ها در چندین زمینه با چالشهای اساسی مواجه هستند. یکی از عمده‌ترین این چالش‌ها حجم بالای مطالب درسی‌ است. چالش دوم  فرصت کوتاه و زمان محدود و سومین چالش عادت نداشتن اکثریت داوطلبان برای داشتن

مشاهده بیشتر

برنامه‌ریزی درسی ( قسمت دوم )

 در قسمت اول، پله نخست برنامه ریزی چهارپله ای را خواندیم، رسیدن بر روی پله اول، زمان و صبر و درایت ویژه‌ای می‌طلبد. اگر توانستید از این مرحله بگذرید به مرور کارتان ساده‌تر می‌شود. حال

مشاهده بیشتر

برنامه‌ریزی درسی (قسمت اول)

کسانی که برای کنکور خود را آماده میکنند اغلب در اجرای برنامه‌ریزی‌هایی که انجام میدهند مشکل دارند. رسیدن به نقطه پایانی برنامه‌ریزی در برخی موارد امکان پذیر نیست و این امر دانش‌آموز را از برنامه

مشاهده بیشتر