باهوش

کیفیت درس خواندن مهم‌تر است یا کمیت آن؟

مشکل کمیت و کیفیت یکی از بزرگترین دل‌مشغولی های داوطلبان کنکور است، اگر چه داوطلبان به طور مکرر از چگونگی کمیت و کیفیت مطالعاتشان مطلع می‌شوند زیرا این موضوع در نگاه اول بسیار بدیهی مینماید،

اپ.قبولی   مقالات آموزشی
مشاهده بیشتر