ایده

نابغه ‌باش

شاید بسیاری از شما فکر می‌کنید نوابغ تاریخ دارای استعداد ذاتی یا ساختار مغزی بسیار متفاوتی با بقیه مردم هستند. اما واقعیت این است که بیشتر تمایز نوابغ نه از استعدادهای ذاتی آنها بلکه از

مشاهده بیشتر