افکار مثبت

قانون جاذبه و مراقبت از افکار

کسی که کنکور در پیش دارد باید مراقب انتخاب‌های خود باشد، منظور ما فقط انتخاب رشته یا هدف یا کلاس کنکور نیست، انتخاب افکار از همه اینها مهمتر است. ما در هر لحظه‌ای از زندگی

مشاهده بیشتر

تاثیر افکار مثبت در یادگیری

مطالعه موثر و یادگیری مطلوب، ارتباط تنگاتنگی با تصویر مثبت دانش‌آموز از خودش دارد. وقتی داوطلب کنکوراعتماد به نفس دارد، احتمال موفق شدن خود را افزایش می‌دهد. اعتماد به نفس روحیه دانش آموز را بالا

مشاهده بیشتر