اراده

تاثیر افکار مثبت در یادگیری

مطالعه موثر و یادگیری مطلوب، ارتباط تنگاتنگی با تصویر مثبت دانش‌آموز از خودش دارد. وقتی داوطلب کنکوراعتماد به نفس دارد، احتمال موفق شدن خود را افزایش می‌دهد. اعتماد به نفس روحیه دانش آموز را بالا

مشاهده بیشتر