دیجیتال

حضور قبولی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در 13 اردیبهشت ماه در محل شهر آفتاب در حالی برگزار شد که در آن ناشران عمومی، آموزشی، کودک و دانشگاهی با حضوری گسترده محصولات خود را در […]

علی قدیانی   اخبار
DETAIL